Harmonogramu wsparcia udzielanego w projekcie agroSENTINEL

Dzień dobry,

w związku z realizacją projektu „agroSENTINEL – opracowanie platformy przetwarzania scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025” realizowanego w ramach działania POWR.04.03.00. Współpraca ponadnarodowa realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój prezentujemy w załaczeniu aktualny harmonogram wsparcia.

harmonogramu_wsparcia_w_projekcie_agroSENTINEL_ver.8.0

Z poważaniem,

Zespół projektu agroSENTINEL

Napisano w Aktualności

Kategorie