Youth Entrepreneurship Connector – relacja z konferencji

Dnia 20.01 2017 w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Youth Entrepreneurship Connector realizowany w ramach programu Erasmus +  przez Polski Instytut Badań i Innowacji  w partnerstwie z Associação Intercultural Amigos da Mobilidade oraz SAPS, n.o.

Prezes Polskiego Instytutu Badań i Innowacji, SAPS n.o., oraz Associação Intercultural Amigos da Mobilidade

Podczas spotkania zaprezentowane zastały wyniki badań, omówiliśmy i zaprezentowaliśmy stworzone w toku prac  narzędzia edukacyjne w postaci platformy internetowej i gry symulacyjnej oraz przedstawiliśmy efekty testów.

Konferencję rozpoczął dr Bartłomiej Biskup – Prezes Polskiego Instytutu Badań i Innowacji, doktor nauk humanistycznych. Absolwent, a obecnie pracownik i wykładowca Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor naukowo zajmuje się zagadnieniami marketingu politycznego, dodatkowo prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Prezes przywitał zaproszonych gości, opowiedział o projekcie a także o programie Erasmus +.

Pierwsza część spotkania została poświęcona omówieniu wyników badań dotyczących przedsiebiorczości wśród młodych ludzi. Badania zostały przeprowadzone na potrzeby realizaji projektu przez firmę FEBUS.

Następnie głos zabrali:

Katarzyna Krupa – Youth For Poland
Ladislav Sandor – President of Supporting Andvanced Personality Solutions n.o., Slovakia
Nuno Barbossa – President of Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugal, którzy debatowali na temat przyszłośi młodych.

W dalszej części spotkania swoje wrażenia z realizacji projektu opowiedziała młodzież – testerzy i osoby zaangażowane w projekt. Wśród prelegentów były osoby zarówno z Polski, Portugalii oraz Słowacji.

Ogółem w konferencji wzięło udział ponad 100 osób, były to osoby zaangażowane w projekt, zaproszeni goście, eksperci oraz uczniowie szkół i studenci – odbiorcy naszych działań. Na konferencje zaproszeni zostali liderzy opinii, przedstawiciele mediów branżowych i ogólnokrajowych z Polski, Portugalii i Słowacji, a także potencjalni współpracownicy: instytucje zajmujące się wsparciem i promocją przedsiębiorczości w edukacji, a także pracujące z młodzieżą.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć:

P1230082 P1230075 P1230073

P1230075Przygotowania do konferencji

Czekając na gości..

Raport końcowy

Powitanie gości

POlski Instytuy Badań i Innowacji

Przerwa kawowa

Lunch

Ladislav Sandor, prezes SAPS no

Omówienie wyników badań

Omówienie wyników badań (2)

Testerzy z Portugalii o Słowacji opowiadają o swoich doswiadczeniach z grą

Dyskusja na temat gry i platformy internetowej

 

 

Kategorie