Agroturystyka i ekologia szansą ożywienia obszarów wiejskich


Untitled-1
Polski Instytut Badań i Innowacji w ramach programu  ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego? realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, we współpracy z partnerami z Portugalii i Grecji zrealizował projekt ?Agroturystyka i ekologia szansą ożywienia obszarów wiejskich?.

W ramach projektu ?Agroturystyka i ekologia szansą ożywienia obszarów wiejskich? uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie odbyli 14-dniowe staże w przedsiębiorstwach i gospodarstwach agroturystycznych w Portugalii (przełom maja i czerwca 2015 r.), a także w Grecji (wrzesień/październik 2015 r.). Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w poprzedzającym wyjazd szkoleniu pedagogicznym, językowym i kulturowym, który przygotował ich do zagranicznego wyjazdu.

Program stażu został przygotowany w taki sposób, aby w jak największym stopniu uwzględniał  indywidualne pomysły, potrzeby i zainteresowania uczestników. Obydwie grupy uczestników odbyły staż, podczas którego poza typową działalnością agroturystyczną   zapoznali się z przepisami obowiązującymi w UE w zakresie agroturystyki i prowadzenia gospodarstwa rolnego. Poznali także stosowane tam środki ochrony roślin, metody prowadzenia upraw ekologicznych, uczestniczyli w zbiorze roślin charakterystycznych dla regionu a także odbyli warsztaty z organizowania plenerowych imprez okolicznościowych i profesjonalnej obsługi gości.

Mobilność uczniów będących w początkowym etapie kształcenia zawodowego wywiera duży wpływ na rozwój regionu i sektora gospodarki, ponieważ w niedługim czasie młodzież ta stanie się właścicielami gospodarstw rolnych i to od ich decyzji zależeć będzie rozwój polskiej wsi.  Realizacja projektu otworzyła nowe ścieżki rozwoju nie tylko da uczestników, którzy wzbogacili swoje kompetencje zawodowe, językowe i społeczne, ale i dla gospodarstw rolnych w regionie.

Organizacje partnerskie:

– Intercultural Association Mobility Friends

– GEORGIKES EKMETALEUSEIS

 

 

Kategorie