Kształcenie na rzecz rolnictwa ekologicznego i agroturystyki szansą rozwoju obszarów wiejskich

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

Dzięki współpracy Zespołu Szkół Nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach z Polskim Instytutem Badań i Innowacji oraz grecką organizacją GEORGIKES EKMETALEUSEIS przy wsparciu programu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ zrealizowano projekt: ?Kształcenie na rzecz rolnictwa ekologicznego i agroturystyki szansą rozwoju obszarów wiejskich?.

W ramach projektu dwie grupy uczniów odbyły 14-dniowe staże w przedsiębiorstwach i gospodarstwach agroturystycznych w Grecji. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w poprzedzającym wyjazd szkoleniu pedagogicznym, językowym i kulturowym.

Udział w projekcie zapewnił młodzieży poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej zdobytej w szkole, co nie byłoby w pełni możliwe w Polsce. Dzięki zrealizowanym stażom uczniowie przede wszystkim zdobyli wiele nowych umiejętności praktycznych, m.in. w zakresie stosowania nowoczesnych, ekologicznych metod uprawy i ochrony roślin. Zdobyli umiejętności z zakresu organizowania imprez okolicznościowych i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego a także poznali zagadnieniami związane z podstawami prawnymi zakładania własnej firmy. Uczestnicy wyjazdu w ramach rozwoju osobistego i zawodowego nauczyli się funkcjonowania w międzynarodowym i wielokulturowym zespole, rozwijając umiejętności interpersonalne, samodzielność, kreatywność a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje.  Dodatkowo uczniowie podnieśli kompetencje w zakresie języków obcych (głównie angielski, ale także grecki), ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i wyrażeń z zakresu języka specjalistycznego. Młodzież z technikum rolniczego poznawała specyfikę greckiego rolnictwa w ramach zajęć warsztatowych i wyjazdów studyjnych, m.in. do gajów oliwnych i tłoczni oliwy z oliwek.

W trakcie dwutygodniowego pobytu w Grecji uczniowie mieli możliwość własnoręcznie pozyskać oliwę z oliwek tłoczoną tradycyjnymi metodami, a także brali udział m.in. w procesie produkcji greckiego wina, odbyli zajęcia w manufakturze sera fety a także w hodowli małż. Dodatkowo zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym pokazały uczniom w jaki sposób zarządzać firmą a także wykorzystywać walory regionu do prowadzenia działalności agroturystycznej i organizacji imprez, co z pewnością wykorzystają w przyszłości. W trakcie wyjazdu miała też miejsce wizyta w Ambasadzie Polskiej w Atenach, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z działaniami placówki, w tym w szczególności z nawiązywaniem kontaktów biznesowych. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, działający przy Ambasadzie Polski w Atenach, jest wiodącą tego typu placówką, przyczyniającą się do zwiększenia wymiany handlowej między Grecją a Polską. W trakcie wyjazdu nie brakowało również atrakcji turystycznych. Młodzież zwiedzała ruiny starożytnych Delf i Akropolu w Atenach. Byliśmy również w Lepantos, obecnie Nafpaktos, miejscu ważnej bitwy morskiej między katolicką Europą a Imperium Osmańskim. Jedną z najbardziej okazałych wycieczek było zwiedzenie słynnego klasztoru. Meteory to drugie po świętej Górze Athos najważniejsze centrum prawosławnego monastycyzmu w Grecji oraz zabytek wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Młodzież miała też okazję poznać kulturę i kuchnię regionalną w ramach zorganizowanego ?wieczoru greckiego. Do Polski uczestnicy wróciliśmy opaleni, z głowami pełnymi wrażeń i wspomnień a przede wszystkim z nowymi doświadczeniami zawodowymi.

Udział w projekcie wpłynął pozytywnie nie tylko na uczniów, ale także podniósł atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach. Wzmocniła się pozycja szkoły jako placówki kształcącej specjalistów pożądanych na rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie podziałało również na nauczycieli, mobilizując ich do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania i współpracy z uczniami. Umiejętności i doświadczenia zdobyte przez nauczycieli biorących udział w wyjeździe zostaną wykorzystane w nauce zawodu w szkole, podnosząc jakość nauczania następnych pokoleń uczniów.

Zagraniczne staże zawodowe dały możliwość uczniom do doskonalenia i praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego. Praktyki okazały się być również doskonałą okazją dla młodych ludzi do zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz poznania kultury i zwyczajów innych narodów.

 

14556123_1209259052464938_221368123_n

Kategorie