Youth Entrepreneurship Connector

Projekt o nazwie: Youth Entrepreneurship Connector – Rozwój uczestnictwa młodzieży w życiu gospodarczym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy międzynarodowej realizowany przez Polski Instytut Badań i Innowacji we współpracy z portugalską organizacją Associaç?o Intercultural Amigos da Mobilidade oraz słowacką SAPS, n.o. zakłada stworzenie nowatorskiego narzędzia edukacyjnego w postaci międzynarodowej gry symulacyjnej oraz platformy internetowej, która jako element edukacji nieformalnej wpływać będzie na zwiększenie poziomu wiedzy wśród młodych ludzi na temat przedsiębiorczości oraz rynków międzynarodowych, ale także kształtować będzie postawy i wartości ważne dla sfery biznesu.

Głównym celem projektu jest rozwój uczestnictwa młodzieży w życiu gospodarczym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy międzynarodowej. Pobudzenie ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży, podnoszenie poziomu wiedzy na temat przedsiębiorczości międzynarodowej, rozwijanie w nich kompetencji związanych z kreatywnością i innowacyjnością.

W społeczeństwie umożliwiającym powszechny dostęp do informacji i komunikacji dostępność edukacji wydaje się sprawą bezsporną i oczywistą. Jednak dzięki komputerom i nowoczesnym środkom komunikacji świat zmienia się wyjątkowo szybko, co znacznie wpływa na zmniejszenie znaczenia edukacji formalnej a tym samym wzrost prestiżu edukacji nieformalnej jako procesu kształtowania postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie zdobywania różnych doświadczeń. Nauka przez doświadczenie to metoda, w której proces uczenia się następuje poprzez aktywne zaangażowanie uczestników w stanowiące wyzwanie projekty, które są konstruowane na podstawie rzeczywistych sytuacji, z którymi dane osoby spotkają się w dalszej karierze zawodowej.

Realizowany przez nas projekt wpisuje się w nurt edukacji nieformalnej i jest odpowiedzią na wyzwania stawiane młodzieży w XXI w. Gra symulacyjna pozwoli uczestnikom spotkać się z konkretnymi problemami i umożliwi pracę nad podjęciem koniecznych kroków. Gracz angażując się w hipotetyczne problemy i poszukując rozwiązań uruchomi uczucia i emocje, które utrwalą planowany efekt szkolenia. Uczestnictwo w grze będzie mieć bezpośredni wpływ na prawdopodobieństwo, że gracze zdecydują się w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą i wzmacniając tym samym sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu, odwiedzin strony internetowej: youthconnector.eu i zagrania w naszą grę !

Zespół Polskiego Instytutu Badań i Innowacji

kontakt@pibi.org.pl

Kategorie