Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Taste of Europe!

Międzynarodowa wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+ przeznaczona była dla osób między 18 a 25 rokiem życia z  Bułgarii, Rumunii, Włoch, Ukrainy i Polski. Grupa 35 osób spotkała się w stolicy polskich Tatr – w Zakopanem w dniach 03.12-11.12.2015 roku. Projekt dotyczył w jakim stopniu sztuka kulinarna jest obecna w kulturze i historii krajów uczestniczących w projekcie, co łączy ich kraje a co dzieli.

 

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Youth for Europe – development of participation of young people in the forming of European civil society

Kurs szkoleniowy na temat rozwoju uczestnictwa młodzieży w kształtowaniu europejskiego  społeczeństwa obywatelskiego w ramach programu Erasmus+ odbył się w Krakowie w dniach 11.09-18.09.2015 roku. Kurs adresowany był do pracowników młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą woluntarystycznie lub profesjonalnie oraz liderów młodzieżowych, zainteresowanych wykorzystaniem współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia ich strategii rozwoju zgodnie z celami ich organizacji. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy młodzieżowi z 8 krajów – Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Litwy, Portugalii i Polski.

Kurs dotyczył różnych aspektów obywatelstwa europejskiego, rozwoju poczucia przynależności do Europy, wspierania kooperacji w zakresie współpracy środowisk młodzieżowych w Europie oraz wypracowanie i udoskonalenie stosowanych metod i narzędzi pracy z młodzieżą, a tym samym podniesienie  jakości projektów organizowanych w ramach programów Erasmus+.

12011361_1080522828627547_1829118327487290097_n2015-09-15 12.20.20

  
2015-09-14 12.32.422015-09-15 17.00.31

 

                                                       EU flag-Erasmus+_vect_POS

Performing cultures – it’s time to free your passion!

Międzynarodowa wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+ odbyła się w Zakopanem w dniach 25-31.08.2015 roku. Do Polski przyjechała młodzież wieku 18-25 z Węgier, Rumunii, Hiszpanii oraz Grecji. Tematem projektu był taniec, poznanie narodowych tańców z każdego państwa. Grupy narodowe z pięciu krajów poznawały wzajemnie kulturę innych krajów, tradycje, zwyczaje, przełamywały bariery i stereotypy na temat innych krajów. Dzięki możliwości spędzenia tygodnia w Zakopanem, młodzież zapoznała się również bliżej z kulturą i tradycją polską, poznała piękny krajobraz polskich gór.

Obraz2Obraz1

 

Kategorie