Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dzięki realizowanemu przez Polski Instytut Badań  i Innowacji programowi Erasmus+ a także dzięki projektom realizowanym ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

Kategorie