Music Connecting People

EU flag-Erasmus+_vect_POS

 

Myślą przewodnią naszego projektu był fakt, że sztuka, a w szczególności muzyka sprzyja pobudzaniu, wyrażaniu i wzbogacaniu uczuć, które są siłą napędową postępowania człowieka. 

Projekt „Music connecting people” powstał dzięki współpracy młodzieży z 6 państw: Polski, Grecji, Rumunii, Litwy, Słowacji oraz Chorwacji w wyniku swobodnych, niewiążących konwersacji odbywających się przy użyciu portali społecznościowych. Wszystkich uczestników projektu połączyła pasja do muzyki, ogromna chęć podzielenia się swoim doświadczeniem z osobami z innych państw i czerpania z ich doświadczenia, wiedzy oraz umiejętności. Celem projektu była nie tylko praca nad głównym zagadnienia, jakim była muzyka i jej wpływ na życie człowieka, ale skupiliśmy się również na motywowaniu do działania młodzieży z mniejszymi szansami, a więc zamieszkałej na obszarach słabiej rozwiniętych.

Muzyka pomogła nam w przełamywaniu barier, ponad to wymiana była doskonałą okazją do rozwinięcia wiedzy dotyczącej kultury innych krajów. Dzięki podjętym przez nas działaniom możliwe było stworzenie sieci kontaktów oraz podtrzymywanie dalszej współpracy między naszymi organizacjami.

Projekt składał się z dwóch części: pierwsza wymiana, w której uczestniczyło 36 uczestników, odbyła się w terminie 12-19.04.2016 r.,natomiast druga, gromadząca taką samą liczbę uczestników 15-22.06.2016 r. w Zakopanem.

Projekt wywarł duży wpływ nie tylko na samych uczestników, ale miał charakter zarówno lokalnym, jak i międzynarodowy. Wpłynął na rozwijanie poczucia społecznej odpowiedzialności, stworzyliśmy europejskie forum, które pozwoliło młodzieży na wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń, które wykorzystają w przyszłości. To także lepsze poznanie i zrozumienie młodzieży zamieszkałej w innych państwach, promowanie postaw otwartości, tolerancji, szacunku do innych nacji, stworzenie warunków do włączenia młodzieży wykluczonej do pracy w organizacjach młodzieżowych i do angażowania się w projekty unijne, wzrost zainteresowania nauką języków obcych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć a także filmu z projektu, który znajdą Państwo tutaj ->  Film z projektu Music Connecting People

Kategorie