Performing cultures – it’s time to free your passion!

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Międzynarodowa wymiana młodzieżowa w ramach programu Erasmus+ odbyła się w Zakopanem w dniach 25-31.08.2015 roku. Do Polski przyjechała młodzież wieku 18-25 z Węgier, Rumunii, Hiszpanii oraz Grecji. Tematem projektu był taniec, poznanie narodowych tańców z każdego państwa. Grupy narodowe z pięciu krajów poznawały wzajemnie kulturę innych krajów, tradycje, zwyczaje, przełamywały bariery i stereotypy na temat innych krajów. Dzięki możliwości spędzenia tygodnia w Zakopanem, młodzież zapoznała się również bliżej z kulturą i tradycją polską, poznała piękny krajobraz polskich gór.

W przełamywaniu barier integracyjnych pomogła muzyka i taniec – obecna w życiu każdego młodego człowieka oraz wykorzystanie pozaformalnych metod edukacji czy też uczenie się od siebie nawzajem. Zdobyte podczas projektu doświadczenie uczestnicy mogą przenieść i spożytkować podejmując działania na gruncie lokalnym.

Organizacje partnerskie:

  • Węgry – Európa Ifjúsága Egyesület
  • Rumunia – Asociaţia Tinerii 3D
  • Hiszpania – ADEFIS JUVENTUD INTERNACIONAL
  • Grecja – ALTER EGO

Obraz2Obraz1

2015-08-28 20.58.382015-08-27 21.33.57

 

Kategorie