Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży

Partnerstwo strategiczne to międzynarodowa współpraca organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną.

Jej celem jest realny, długofalowy wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą ? tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie.

Projekty partnerstwa to także szansa na rozwój organizacji lub instytucji poprzez wymianę doświadczeń, stosowanych rozwiązań, poznawanie nowych metod pracy, tworzenie programów czy narzędzi do pracy z młodzieżą.

Kategorie