Szkolenie dla użytkowników platformy agroSENTINEL

Szanownie Państwo,

W załaczeniu przekazujemy program szkolenia, które odbędzie się w dniach 18-19.01.2021 r. w godzinach 10-16.30.
Serdecznie Państwa zapraszamy na to szkolenie, które odbędzie się w konwencji szkolenia zdalnego z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MSTeams.

Żeby połączyć się ze szkoleniem należy wykorzystać wskazane w dokumencie linki do szkoleń w dniach 18 i 19 stycznia 2021 r.

Link na szkolenia w dniu 18.01.2021 przekazujemy dla Państwa wygody poniżej w niniejszym mail.

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjlhNzZhOTgtNjIzNS00ZjIyLTg5ZTAtNDkwNTc3YjhmMjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228c517a45-19f0-4433-afc9-b9b80d740540%22%2c%22Oid%22%3a%228a58afe3-1005-4965-9221-c975c938bac4%22%7d

W przypadku problemów z połączeniem na szkolenie proszę o telefon do Pana Marka Kubiaka lub Agaty Nowińskiej – kontakt do osób został wskazany w załączonym pliku PDF.

program szkolenia_styczen_2021_PIBI_agroSentinel

Z poważaniem
Zespół projektowy
agroSentinel

Napisano w Aktualności

Kategorie